National Social Care Conference 2020

This post is also available in: English (English)

**COFRESTRU BELLACH AR AGOR**

Bydd CGGC20 yn digwydd AR LEIN eleni

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd Cynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol Cymru eleni yn mynd yn ei blaen ar-lein

Dyma ein rhith-gynhadledd gyntaf erioed, a bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar gydnabod ymdrechion rhagorol gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal sydd wedi parhau i ddarparu gofal a chymorth hanfodol trwy gydol y pandemig covid; ac yn edrych ymlaen at ail-sefydlogi’r sector, bwrw ymlaen ag arferion newydd positif a chydweithio i adeiladu gwasanaethau gofal sy’n addas ar gyfer y dyfodol. Er na allwn ddod â’n cydweithwyr ynghyd yn bersonol, gobeithiwn y bydd y digwyddiad rhithwir hwn yn rhoi cyfle i lawer a fyddai fel arall wedi methu â mynychu, i gymryd rhan.

Bydd cynhadledd eleni yn rhad ac am ddim i bawb ac mae’n agored i bob gweithiwr gofal proffesiynol nyg Nghymru, ac edrychwn ymlaen at ichi ymuno â ni.

Gallwch gofrestru i fynyrchu’r cynhadledd nawr trwy ein tudalen archebu: https://nscc.cymru/booking/

Ewch i’n TUDALEN RHAGLEN i weld y rhaglen amlinellol nawr.

Latest news

This post is also available in: English (English)Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyn-Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Wiltshire a bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr presennol Iechyd a Llesiant y Boblogaeth i Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Tracy Daszkiewicz yn cau allan y Gynhadledd eleni, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan David Brindle o’r Guardian. Fel arweinydd iechyd… Read More

Continue Reading

This post is also available in: English (English)We’re delighted to announce that former Director of Public Health for Wiltshire and now current Deputy Director for Population Health and Well-being at Public Health England, Tracy Daszkiewicz will be closing out this year’s Conference, in an interview conducted by The Guardian’s David Brindle. As leader for public… Read More

Continue Reading

This post is also available in: English (English)

Continue Reading
View All