National Social Care Conference 2018

This post is also available in: English (English)

Digwyddiad gofal cymdeithasol mwyaf Cymru

Am y tro cyntaf erioed, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno profiad cynhadledd unigryw. Bydd y digwyddiad ar y cyd hwn yn gyfle arddangos a rhwydweithio rhagorol ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, gyda rhywbeth ar gyfer pob aelod o’r gweithlu gofal.

Cynhelir cynhadledd 2018 yn adeilad eiconig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yng nghanol dinas Caerdydd, De Cymru.

Darllen Mwy

Coming Soon

2019 Conference

This post is also available in: English (English)

Cynhelir cynhadledd 2019 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama eiconig yng Nghanol Dinas Caerdydd, De Cymru.

Bydd y lleoliad unigryw hwn yn roi cyfle heb ei ail i’n noddwyr ac arddangoswyr i gymryd rhan yn y ddadl am ddyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru, a hyrwyddo gwasanaethau ar draws y gweithlu.

Bydd pobl o bob rhan o’r sector gofal yn mynychu’r gynhadledd – gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ar y rheng flaen yn y gwasanaethau cymdeithasol, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, i gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, yn ogystal a myfyrwyr gwaith cymdeithasol. Rydym yn disgwyl presenoldeb o ryw 600 o gynrychiolwyr a fydd hefyd yn cynnwys Aelodau Cynulliad Cymru, gweision sifil Llywodraeth Cymru, aelodau etholedig y cyngor, ac uwch reolwyr o’r sectorau gwirfoddol, annibynnol, iechyd, addysg a thai.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael o ddechrau 2019. Er mwyn cofrestru’ch diddordeb, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.

See more

Latest news

This post is also available in: English (English)We are pleased to announce Fiona Phillips as our Keynote Speaker. Fiona is a noted Journalist and TV Presenter, most well-known for presenting morning show GMTV from 1997 to 2008. She writes an opinion column for the Daily Mirror and supports a number of organisations associated with Alzheimer’s… Read More

Continue Reading

This post is also available in: English (English)   

Continue Reading
View All