National Social Care Conference 2020

This post is also available in: English (English)

– – Cadwch y dyddiad 17 – 18 Tachwedd 2021

Diweddariad: Bydd y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yn cael ei chynnal ar-lein eleni. 

Er ein bod yn bwriadu ei chynnal ar ffurf digwyddiad hybrid i ddechrau, gydag elfen wyneb yn wyneb, rydym bellach wedi gwneud y penderfyniad i wneud cynhadledd eleni yn ddigidol yn unig. 

Diogelwch cyfranogwyr y gynhadledd yw ein prif flaenoriaeth, a bydd ein digwyddiad ar-lein yn cynnig rhaglen gyffrous o siaradwyr, sesiynau lawn a sesiynau grŵp, ynghyd â’r cyfle i ddod at ei gilydd yng nghysur eich cartref eich hun. 

Bydd ein digwyddiad digidol yn dathlu gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar gydnabod ymdrechion rhyfeddol gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal sy’n parhau i ddarparu gofal a chymorth hanfodol, a datblygu arferion cadarnhaol newydd a chydweithio er mwyn creu gwasanaethau gofal ar gyfer y dyfodol. 

Latest news

This post is also available in: English (English)Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyn-Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Wiltshire a bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr presennol Iechyd a Llesiant y Boblogaeth i Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Tracy Daszkiewicz yn cau allan y Gynhadledd eleni, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan David Brindle o’r Guardian. Fel arweinydd iechyd… Read More

Continue Reading

This post is also available in: English (English)We’re delighted to announce that former Director of Public Health for Wiltshire and now current Deputy Director for Population Health and Well-being at Public Health England, Tracy Daszkiewicz will be closing out this year’s Conference, in an interview conducted by The Guardian’s David Brindle. As leader for public… Read More

Continue Reading

This post is also available in: English (English)

Continue Reading
View All