Cyhoeddi ein siaradwr olaf ar gyfer #NSCC20 – Tracy Daszkiewicz

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyn-Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Wiltshire a bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr presennol Iechyd a Llesiant y Boblogaeth i Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Tracy Daszkiewicz yn cau allan y Gynhadledd eleni, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan David Brindle o’r Guardian. Fel arweinydd iechyd y cyhoedd yn ystod un o’r argyfyngau… Read More

Announcing our final speaker for #NSCC20 – Tracy Daszkiewicz

We’re delighted to announce that former Director of Public Health for Wiltshire and now current Deputy Director for Population Health and Well-being at Public Health England, Tracy Daszkiewicz will be closing out this year’s Conference, in an interview conducted by The Guardian’s David Brindle. As leader for public health during one of the biggest pre-Covid… Read More