Gweler isod ein rhaglen ddraft, gyda mwy o fanylion i ddod yn fuan.

 

Dydd Iau 19 Tachwedd

Cyn y gynhadledd – Amser i gofrestru ac i fwcio ar gyfer sesiynau, a lawrlwytho eich Pecyn Cynhadleddwyr

15:00 – Croeso ac agoriad y cynhadledd

Bydd y gynhadledd yn cael ei hagor yn swyddogol gan Arlywydd ADSS Cymru, Nicola Stubbins.

15:20 – Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AS

Bydd y Gweinidog yn cyflwyno blaenoriaethau gofal cymdeithasol ac iechyd Llywodraeth Cymru.

15:35 – Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS

15:50 – Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Albert Heaney

16:20 – Y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol CLlLC

16:35 – Egwyl Cysur 

16:45-17:30 – Sesiynau Rhwydweithio, Dysgu a Llesiant

Cyfleoedd rhwydweithio i drafod negeseuon allweddol, digwyddiadau dysgu, gweithgareddau lles.

Dydd Gwener 20 Tachwedd

9:30 – Diwrnod 2 o’r gynhadledd yn dechrau

Bydd ail ddiwrnod y gynhadledd yn cael ei agor gan Arlywydd ADSS Cymru, Nicola Stubbins, a fydd yn cyflwyno ein siaradwr cyntaf.

David Brindle, Golygydd Gwasanaethau Cyhoeddus, The Guardian

10:15 – Gofal Cymdeithasol Cymru, Dathlu llwyddiant

10:30-12:00 – Gweminarau cydamserol

1. Gwasanaethau plant – a gynhelir gan Benaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan (AWHOCS)

10.30 – 10.45 – Gyfarch gan Marian Parry-Hughes, Cadeirydd AWHOCS

10.45 – 11.15 – Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland

11.15 – 12.00 – Trafodaeth Panel Gwasanaethau Plant

Bydd siaradwyr o fewn gwasanaethau plant yn rhoi eu safbwyntiau. I’w ddilyn gan Holi ac Ateb rhithwir.

2. Gwasanaethau i Oedolion – a gynhelir gan Benaethiaid Gwasanaethau Oedolion Cymru Gyfan  (AWASH)

10.30 – 10.45 – Cyfarch gan Gill Pratlett, cadeirydd AWHOCS

10.45 – 11.15 – Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE

11.15 – 12.00 – Trafodaeth Panel Gwasanaethau i Oedolion

Bydd y sesiwn yn cyflwyno cyfres o fideos sy’n rhoi cipolwg ar sut mae Gwasanaethau Oedolion yn cael eu darparu yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd y fideos yn cael eu hatalnodi gyda thrafodaeth banel yn cynnwys cynrychiolwyr o grŵp AWASH. I’w ddilyn gan Holi ac Ateb rhithwir

12:00-12:30 – Cinio

12:30-13:00 – Gillian Baranski, Prif Arolygydd Arolygaeth Gofal Cymru

13:00-13:45 –  Cyfweliad gyda Tracy Daszkiewicz

Bydd y cyn Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn Wiltshire, a Dirprwy Gyfarwyddwr presennol Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Tracy yn rhoi ei chyfrif o’i rôl arweiniol wrth reoli argyfwng iechyd cyhoeddus gwenwyno Salisbury, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan David Brindle, yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb.

13:45-14:00 – Cau’r gynhadledd

Bydd Llywydd ADSS, Nicola Stubbins yn cau’r gynhadledd.