Bydd manylion y rhaglen yn cael eu cyhoeddi yma’n fuan. Disgwyl y bydd toreth o siaradwyr cyffrous yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf, gyda phrofiad eang gan wasanaethau cymdeithasol a sectorau eraill ac, yn bwysicaf oll, siaradwyr â phrofiad byw o ofal cymdeithasol.

Bydd gweithdai diddorol hefyd yn cael eu cynnal gan ymarferwyr ac arbenigwyr arloesol, a gofod arddangos prysur yn arddangos celf a sefydliadau sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, gan gynnwys rhai perfformiadau byw.