Rhaglen Drafft #CGGC21 17 ac 18 Tachwedd 2021 

Diwrnod 1

Amser
13:30 – 14:00CROESO AC AGORIAD Y GYNHADLEDD –  
Jonathan Griffiths, Llywydd ADDS Cymru  
14:00 – 14:15Anerchiad gan Albert Heaney – Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru 
14:15 – 14:30Datblygu Model Llesiant Cymunedau ar gyfer dyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Integredig 
Dr Karen Sankey a Lucy Powell
14:30 – 14:55Diogelu
A gyflwnir gan Jane Randall a Lance Carver
15:00 – 17:00SEMINARAU/Gweithdai – MANYLION I’W CADARNHAU 


Gwasanaethau Plant 
Cynhelir gan Annabel Lloyd 
3.00pm -3.05pm:  Croeso gan y noddwr – Amberleigh Care
3.05pm -3.50pm:  Seminar Un Young Commissioners (Andrea O’Shea/Karen Benjamin)
3.55pm – 4.40pm:  Seminar Dau 
4.45pm – 5.00pm:  Sesiwn gofynnwch unrhyw beth i mi 
 
 
Gwasanaethau Oedolion 
Cynhelir gan Claire Higgins 
3.00pm – 3.05pm:  Croeso gan y noddwr 
3.05pm – 3.50pm:  Seminar Un 
3.55pm – 4.40pm:  Seminar Dau 
4.45pm – 5.00pm:  Sesiwn gofynnwch unrhyw beth i mi 
 
 
Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Cynhelir gan Alison Bulman 
3.00pm – 3.05pm:  Croeso gan y noddwr 
3.05pm – 3.50pm:  Seminar Un dan arweiniad BASW 
3.55pm – 4.40pm:  Seminar Dau dan arweiniad Conffederasiwn y GIG 
4.45pm – 5.00pm:  Sesiwn gofynnwch unrhyw beth i mi 

Diwrnod 2

09:00 – 09:25 Sgyrsiau’r Gynhadledd – Sesiwn Rwydweithio 1 
Ymunwch â ni am gyflwyniad i gyfleoedd rhwydweithio heddiw 
09:25 – 09:30 Cyflwyniad i Ddiwrnod 2  
Anerchiad agoriadol gan Jonathan Griffiths, Llywydd ADSS Cymru a chyflwyniad i noddwr y gynhadledd 
09:30 – 09:45Cyflwyniad Noddwr y Gynhadledd 
James Rook, Sanctuary Personnel
09:45 – 10.05Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan AS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS
10:05 – 10:45Trafodaeth Banel: Cyfleoedd Cyllido yn y Dyfodol ar gyfer Gofal Cymdeithasol yng Nghymru 
Cadeirydd: Albert Heaney  
10:45 – 11:00Arddangoswr 1 
11:00 – 11:20Agenda Iechyd y Cyhoedd a Chyfleoedd Diogelu’r Cyhoedd 
Siaradwr: Tracey Cooper – Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru
11:20 – 11:45Sgyrsiau’r Gynhadledd – Sesiwn Rwydweithio 2 
Dewch â phaned ac ymuno â’r sgwrs am uchafbwyntiau’r gynhadledd 
11:45 – 12:00Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Y Cynghorydd Huw David
12:00 – 12:30PRIF SIARADWR: Canolbwyntio ar Blant  
Trafodaeth a chyfarfod llawn 
12:30 – 12:45Arddangoswr 2 
12:45 – 12:50Straeon Digidol pobl ifanc sydd wedi profi gofal 
12:50 – 13:30CINIO 
13:30 – 14:00Canfod ein  Haur Mewnol 
Siaradwr: Athletwraig baralympaidd Dr Karen Darke MBE  
 
Mae Karen Darke, MBE, FRSGS yn feicwraig baralympaidd Brydeinig, paratriathlete ac anturiaethwraig. Mae hefyd yn siaradwr ysgogol, hyfforddwr ac awdures, a sefydlwr Quest 79.  
 
“Mae stori ddiddorol Karen yn pwysleisio ystyr her, a galluoedd diderfyn yr ysbryd dynol” Syr Rannulph Fiennes  
14:00 – 14:30PRIF SIARADWR: Canolbwyntio ar oedolion  
Trafodaeth a chyfarfod llawn 
14:30 – 14:55Sgyrsiau’r Gynhadledd – Sesiwn Rwydweithio 3 
14:55 – 15:15Sut ydym yn cyfathrebu â’r bobl yr ydym yn eu cefnogi: Dull ffres –   
Siaradwr: Dr Bnar Talabani 
 
Dr Bnar Talabani yw’r unig feddyg Cymreig ar Team Halo, menter y Cenhedloedd Unedig i fynd i’r afael â gwybodaeth anghywir am frechlynnau ar-lein, gan ymgysylltu’n benodol â grwpiau menywod a thargedu pobl ifanc dros TikTok. Enwyd Dr Talabani yn ddiweddar yn Hyrwyddwr Womenspire Chwarae Teg 2021, am ei gwaith. 
15:15 – 15:30Arddangoswr 3 
15:30 – 16:20Monitro Llesiant y Gweithlu ac  
Arferion Recriwtio Da ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol 
Dan arweiniad Lisa Trigg, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwil, Data a Gwybodaeth, Gofal Cymdeithasol Cymru  
16:20 – 16:30CLOI’R GYNHADLEDD