This post is also available in: English (English)

Mae’r Prif Gynhadledd wedi’i anelu at Gyfarwyddwyr ac Uwch Reolwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol, Aelodau Cynulliad Cymru, Gweision Sifil Llywodraeth Cynulliad Cymru, Aelodau Cyngor Etholedig, yn ogystal ag Uwch Reolwyr o’r sectorau gwirfoddol, annibynnol, iechyd, addysg a thai.

Mae’r Parth Dysgu wedi’i anelu at gynrychiolaeth ehangach o bob rhan o’r sector gofal, gan gynnwys pobl sy’n gweithio ym maes gwasanaethau cymdeithasol, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, o ymarferwyr rheng flaen i uwch swyddogion sy’n gyfrifol am gwneud penderfynidau, yn ogystal â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.