This post is also available in: English (English)

 

  • Ydych chi’n darparu nwyddau a gwasanaethau i’r sectorau gofal cymdeithasol ac iechyd?
  • Ydych chi am estyn allan yn uniongyrchol at y rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol yn eich marchnad?

Er nad yw cysylltiad wyneb i wyneb â cleientiaid yn opsiwn i lawer o sefydliadau eleni, ond mae cyfleoedd o hyd i gysylltu a chreu argraff. Mae NSCC yn cynnig cyfle heb ei ail i arddangos eich busnes a’ch gwasanaethau i ystod eang o gynrychiolwyr o bob rhan o’r gymuned iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys arweinwyr a llunwyr penderfyniadau o bob rhan o Gymru.

Darganfod mwy

Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth i ddarganfod mwy am yr hyn sydd ar gael i’n partneriaid digwyddiadau.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â ni, cysylltwch â Louise.Sweeney / neu ffoniwch ni ar 01443 742641.