Cyhoeddi ein siaradwr olaf ar gyfer #NSCC20 – Tracy Daszkiewicz

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyn-Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Wiltshire a bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr presennol Iechyd a Llesiant y Boblogaeth i Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Tracy Daszkiewicz yn cau allan y Gynhadledd eleni, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan David Brindle o’r Guardian. Fel arweinydd iechyd y cyhoedd yn ystod un o’r argyfyngau… Read More