This post is also available in: English (English)

Prif gynhadledd

Gellir Archebu tocynnau i gynrychiolwyr YMA.

Mae tocynnau yn cynnwys:

  • Gwahoddiad i’r ŵyl llesiant ar 11 Medi – yn cynnwys lluniaeth a chanapés
  • Mynediad at yr holl fannau – yr arddangosfa, y parth rhwydweithio, Prif Neuadd y Gynhadledd a’r Parth Dysgu
  • Bag y gynhadledd yn cynnwys llyfryn a gwybodaeth ynghylch arddangoswyr
  • Lluniaeth a chinio.

                                                                                                              

Parth dysgu

Gellir archebu tocynnau i gynrychiolwyr oddi wrth Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae tocynnau yn cynnwys:

  • Mynediad at yr arddangosfa, y parth rhwydweithio a’r parthau dysgu a ddewiswyd
  • Bag y gynhadledd yn cynnwys llyfryn a gwybodaeth ynghylch arddangoswyr
  • Lluniaeth.

 

Cinio’r gynhadledd a derbyniad diodydd cyn-cinio

Mae cinio’r gynhadledd yn gyfle cyffrous i rwydweithio â chynrychiolwyr a chreu argraff barhaol ar noson gofiadwy. Cynhelir y cinio yn Neuadd y Ddinas, canolfan ddinesig Caerdydd, ar nos Fercher 12 Medi am 7.15 y nos ac mae croeso i’r holl gynrychiolwyr ac arddangoswyr fynychu.

Gellir archebu tocynnau i ginio’r gynhadledd YMA.