Mae'r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yn cael ei hystyried yn eang fel y cyfle mwyaf blaenllaw i'r sector gofal cymdeithasol a rhwydweithio ar gyfer y sector gofal yng Nghymru, gyda rhywbeth ar gyfer pob aelod o'r gweithlu gofal, o staff rheng flaen yn darparu gofal a chymorth, i reolwyr, ac uwch wneuthurwyr penderfyniadau mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, yn ogystal â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

#CGGC23

Pam ddylwn i fynychu'r gynhadledd?

Tickets are on sale now. Click on our booking page for full details. There are a range of ticket options to suit everyone, including students, ADSS Cymru members and non-members.