Cyhoeddi ein siaradwr olaf ar gyfer #NSCC20 – Tracy Daszkiewicz

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cyn-Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Wiltshire a bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr presennol Iechyd a Llesiant y Boblogaeth i Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Tracy Daszkiewicz yn cau allan y Gynhadledd eleni, mewn cyfweliad a gynhaliwyd gan David Brindle o’r Guardian.

Fel arweinydd iechyd y cyhoedd yn ystod un o’r argyfyngau iechyd cyhoeddus cyn-Covid mwyaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf – gwenwyno Novichok o Sergei a Yulia Skripal yn Salisbury yn 2018 – roedd Tracy yn ganolog yn yr ymateb i’r argyfwng, a ddenodd nifer o asiantaethau i weithio o gwmpas y cloc i leihau niwed a diogelu iechyd y cyhoedd.

Bydd Tracy yn trafod ei phrofiad personol o reoli argyfwng iechyd cyhoeddus, y gwersi a ddysgwyd yn ogystal â’r pethau cadarnhaol i ddod allan o weithio dan amgylchiadau mor anodd – materion a fydd, heb os, yn gyfarwydd i’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru ar hyn o bryd.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Tracy i’r gynhadledd, ac at glywed am ei phrofiadau.

Leave a Reply