Mae tocynnau cynnar am adar bellach ar werth.


Cliciwch yma i brynu tocynnau ar Eventbrite. Mae amrywiaeth o opsiynau ar gyfer tocynnau sy’n addas i bawb, gan gynnwys myfyrwyr, aelodau ADSS Cymru a rhai nad ydynt yn aelodau.

Opsiynau tocynnau:

Opsiynau presenoldebCyfradd aelodauCyfradd heb fod yn aelodTocynnau myfyrwyr
Cyw CynnarCyfradd safonolCyw CynnarCyfradd safonol
Presenoldeb dau ddiwrnod (gyda Swper Gala)£365£400£400£435£130
Presenoldeb dau ddiwrnod (dim tocyn cinio)£300£330£330£360£60
Presenoldeb un diwrnod (yn ddilys ar y naill ddiwrnod neu’r llall)£160£175£170£185£30
Tocyn Cinio Gala£65£70£70£75£70

Mae holl brisiau’r tocynnau yn unigryw o TAW.

Mae cyfraddau elusennau ar gael ar gais, yn ogystal â chyfraddau arbennig ar gyfer grwpiau profiadol sy’n cael eu harwain gan ddinasyddion. Cysylltwch ag ADSS Cymru i gael rhagor o fanylion am yr opsiynau hyn:

Ffôn: 01443 742641 / E: contact@adss.cymru