National Social Care Conference 2020

– – Cadwch y dyddiad 17 – 18 Tachwedd 2021

Diweddariad: Bydd y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yn cael ei chynnal ar-lein eleni. 

Er ein bod yn bwriadu ei chynnal ffurf digwyddiad hybrid i ddechrau, gydag elfen wyneb yn wyneb rydym bellach wedi gwneud y penderfyniad i wneud cynhadledd eleni yn ddigidol yn unig

Diogelwch cyfranogwyr y gynhadledd yw ein prif flaenoriaeth, a bydd ein digwyddiad ar lein yn cynnig rhaglen gyffrous o siaradwyr, sesiynau lawn a sesiynau grŵp, ynghyd â’r cyfle i ddod at ei gilydd yng nghysur eich cartref eich hun. 

Bydd ein digwyddiad digidol yn dathlu gofal cymdeithasol,ganganolbwyntio ar gydnabod ymdrechion rhyfeddol gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal sy’n parhau i ddarparu gofal a chymorth hanfodol, a datblygu arferion adarnhaol newydd achydweithio er mwyn creu gwasanaethau gofal ar gyfer y dyfodol

Latest news

We’re delighted to announce that former Director of Public Health for Wiltshire and now current Deputy Director for Population Health and Well-being at Public Health England, Tracy Daszkiewicz will be closing out this year’s Conference, in an interview conducted by The Guardian’s David Brindle. As leader for public health during one of the biggest pre-Covid… Read More

Continue Reading
Continue Reading
View All