Ystyrir y Gynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol yn gyfle arddangos a rhwydweithio rhagorol ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, gyda rhywbeth ar gyfer pob aelod o’r gweithlu gofal, o’r rhai sy’n gweithio ar y rheng flaen yn darparu gofal a chymorth, i’r rheolwyr, a’r uwch-weithwyr sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel llywodraeth leol a chenedlaethol, yn ogystal â myfyrwyr gwaith a gofal cymdeithasol.

#NSCC21

Pam ddylwn i fynychu’r gynhadledd?

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at arweinwyr ac uwch reolwyr o’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal ag ymarferwyr, myfyrwyr, aelodau’r llywodraeth leol a chenedlaethol ac uwch reolwyr o’r sectorau gwirfoddol, annibynnol, iechyd, addysg a thai.

Sut gallaf gofrestru?

Darganfod manylion cofrestru a phrisiau.