Ynglŷn â’r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol (CGGC23)

Mae’r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yn cael ei hystyried yn eang fel y cyfle mwyaf blaenllaw i’r sector gofal cymdeithasol a rhwydweithio ar gyfer y sector gofal yng Nghymru, gyda rhywbeth ar gyfer pob aelod o’r gweithlu gofal, o staff rheng flaen yn darparu gofal a chymorth, i reolwyr, ac uwch wneuthurwyr penderfyniadau mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, yn ogystal â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

#CGGC23

Pam ddylwn i fynychu’r gynhadledd?


Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at arweinwyr ac uwch reolwyr ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ogystal ag ymarferwyr, myfyrwyr, aelodau o lywodraeth leol a chenedlaethol, ac uwch reolwyr o’r sectorau gwirfoddol, annibynnol, iechyd, addysg a thai.