Cynhelir cynhadledd 2019 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama eiconig yng Nghanol Dinas Caerdydd, De Cymru.

Bydd y lleoliad unigryw hwn yn roi cyfle heb ei ail i’n noddwyr ac arddangoswyr i gymryd rhan yn y ddadl am ddyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru, a hyrwyddo gwasanaethau ar draws y gweithlu.

Bydd pobl o bob rhan o’r sector gofal yn mynychu’r gynhadledd – gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ar y rheng flaen yn y gwasanaethau cymdeithasol, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, i gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, yn ogystal a myfyrwyr gwaith cymdeithasol. Rydym yn disgwyl presenoldeb o ryw 600 o gynrychiolwyr a fydd hefyd yn cynnwys Aelodau Cynulliad Cymru, gweision sifil Llywodraeth Cymru, aelodau etholedig y cyngor, ac uwch reolwyr o’r sectorau gwirfoddol, annibynnol, iechyd, addysg a thai.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael o ddechrau 2019. Er mwyn cofrestru’ch diddordeb, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.